كل عناوين نوشته هاي بيژن حسيني

بيژن حسيني
[ شناسنامه ]
طنز اسراييلي ...... دوشنبه 92/4/10
چه کسي به دکتر تبريک مي گويد؟ ...... شنبه 92/4/8
جک ...... يكشنبه 91/10/10
دروغ شبکه من و تو در روز روشن ...... يكشنبه 91/10/3
داغترين وجالب ترين خبر اجلاس عدم تعهد ...... چهارشنبه 91/6/8
رسانه درد آور ...... سه شنبه 91/6/7
نکته ...... دوشنبه 91/5/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها